Start > Aktualności

Konferencja w Pruszkowie

W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 20 czerwca 2012 r. odbyła się w Pruszkowie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego konferencja informacyjna zorganizowana w związku z realizacją programu „Żeby młodość wiedziała a starość mogła”. Konferencja została zorganizowana przez Komendę Hufca ZHP Pruszków oraz Zarząd Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego w ramach projektu współfinansowanego przez Powiat Pruszkowski.
 
Program konferencji był podzielony na cztery moduły. W pierwszym module zatytułowanym „Wolontariat międzypokoleniowy” o swoich doświadczeniach  i sposobie pracy w tym obszarze opowiadały koordynatorki wolontariatu z MOPS Pruszków Pani Grażyna Zielińska oraz z GOPS Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi Pani Magdalena Kwiatkowska. Kolejne moduły były poświęcone następującej tematyce: „Edukacja informacyjna jako działanie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu seniorów”, „Integracja międzypokoleniowa” oraz „Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych”.
                Wszystkie prezentacje zakończyła dyskusja panelowa, a po przerwie na kawę, podczas której wywiązały się ciekawe rozmowy międzypokoleniowe Pan Stanisław Sparażyński przedstawił „Wariacje wokół poezji międzypokoleniowej”.
Magdalena Kwiatkowska

Wróć