Start > Aktualności

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny KO.122.1.2012

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została zatrudniona Pani
Dorota Twardowska zamieszkała w Pruszkowie.
 
Uzasadnienie :
Wymagana kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.Zdobyła najwyższą ilość punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie zawodowe.
 
                                                                                        Iwona Radzimirska
                                                                                        Kierownik Ośrodka
 
 
 
 

Wróć