Start > Aktualności

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W dniu 04 października 2011 roku zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł. miesięcznie.
Pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 roku.
Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do w/w organów wniosek o przyznanie pomocy ( nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna).
Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 roku.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień będzie przyznane po 31 października 2011 roku, wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływne wskazanych terminów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wróć