Start > Aktualności

Rozpoczęły się warsztaty projektu EFS POKL "Aktywnie do rozwoju"

W sierpniu rozpoczęły się warsztaty kierowane dla klientów GOPS oraz mieszkańców Gminy Michałowice realizowane w ramach projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” współfinansowanego ze środków EFS POKL - Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”
 
W dniach 23-24 sierpnia odbył się pierwszy warsztat „umiejętności interpersonalnych”, w którym uczestniczyło 12 osób. Kolejne warsztaty grupowe odbędą się w poniższych terminach:
- warsztat umiejętności psychospołecznych 14-15 września
- warsztaty jak radzić sobie ze stresem 27-28 września
- warsztat zasadnego gospodarowania budżetem domowym 4-5 październik
- warsztat umiejętności wychowawczych 11-12 października
- warsztat skierowany na poprawę motywacji i własnego wizerunku w pracy 13-14 październik (warsztat wyjazdowy do Hotelu Afrodyta w Radziejowicach)
- warsztat przygotowujący do powrotu na rynek pracy 8-9 listopada
- warsztat dla wolontariuszy 15 listopada
 
W najbliższym czasie dla uczestników projektu zostaną również zorganizowane:
- wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
- wyjazd integracyjny dla osób, które uczestniczą w warsztatowych
- warsztat tworzenia biżuterii dla mieszkańców społeczności lokalnej (Świetlice Wiejskie w Opaczy Kolonii, Pęcicach, Nowej Wsi)
-  spotkanie obywatelskie dla mieszkańców gminy
 
Odbywa się również terapia psychologiczna, indywidualne poradnictwo psychologiczne. Rozpoczął pracę Asystent rodziny, który wspomaga swoimi działaniami dwie rodziny znajdujące się pod opieką tutejszego Ośrodka.
 
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów za udział w Projekcie.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie Aktywności Lokalnej, jako otoczenie lub udziałem w warsztatach tworzenia biżuterii zapraszamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi do Koordynatora -  Ewy Zalewskiej.
 
Zapisy i szczegółowe informacje również pod numerem telefonu 22- 758 27 93, kom. 533 012 565
 
Koordynator Projektu
 Ewa Zalewska


   

 

Wróć