Start > Aktualności

Ankieta dla mieszkańców Pęcice Małe

W ramach działań Partnerstwa Ogniwo pracownicy GOPS Michałowice wraz z Sołtysem Pęcic w dniach 26 XI - 3 XII przeprowadzą we wsi Pęcice Małe badanie ankietowe celem rozpoznania potrzeb mieszkańców tej miejscowości. Uzyskane informacje będą stanowiły podstwę do planowania dalszych działań i występowania o środki w celu zaspokojenia wskazanych w ankietach potrzeb. Ankietę można również pobrać i wypełnić elektronicznie. w takiej sytuacji wypełnioną ankietę prosimy o przesłanie na adres aleksandra@warsztocka.com

Wróć