Start > Aktualności

Informacja o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2011/2012

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 listopada 2011 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy.

Osoby, które już pobierają świadczenia rodzinne oraz te, które będą ubiegać się o świadczenia po raz pierwszy zobowiązane są złożyć wnioski wraz z wymaganymi dokumentami.
Prawidłowo wypełnione dokumenty przyjmowane są od  01 września 2011 roku.
Druki wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępne są w siedzibie GOPS w Nowej Wsi przy ulicy Głównej 52a (w budynku przedszkola) oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.michalowice.pl

Jednocześnie informujemy, że:
  • osoby, które złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30-go września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad otrzymają do dnia 30-go listopada.
  • osoby, które złożą wniosek od dnia 01-go października do dnia 30-go listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad otrzymają do dnia 31 grudnia.

Wróć