Start > Aktualności

Zapytanie ofertowe

 
Nowa Wieś dn. 14 czerwca 2011 r
KO.042.2.2011EZ
 
W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzialanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej brutto na wykonanie poniżej wymienionych materiałów.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
z/s w Nowej Wsi
ul. Główna 52 a
05-806 Komorów
 
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie:
 
1)    110 sztuk pakietu szkoleniowego składającego się z:
- organizatora na dokumenty
- długopisu
- notesu
2)    30 szt toreb (torby usztywniane, damsko-męskie)
 
Materiały muszą być zaopatrzone w loga unijne.
 
ZAKRES RZECZOWY USŁUGI:
Powyższe zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
 
W ofercie prosimy o podanie:
- ceny jednostkowej brutto każdego z przedmiotów zapytania ofertowego
Wraz z ofertą prosimy o przesłanie propozycji lub katalogu (z uwzględnieniem numeru proponowanego przedmiotu).
 
MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:
Miejscem realizacji usługi jest siedziba oferenta.
 
OKRES REALIZACJI USŁUGI:
Propozycję powyższych materiałów należy przesłać w terminie do 27 czerwca 2011 r. do godziny 16.00
 
KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Kryterium wyboru oferty będzie jakość proponowanych materiałów oraz cena jednostkowa brutto.
 
SKŁADANIE OFERT:
Oferty proszę przesyłać e-mailem (zalewska@michalowice.pl), faxem (022 758 27 93 wew. 21) lub pocztą (liczy się data wpływu) do dnia 27.06.2011 r. do godziny 16.00
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
         W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu-Ewą Zalewską po numerami telefonów: (022) 758 27 93 lub 504 067 067.
 
 
 Kierownik GOPS
Gminy Michałowice
 
 Iwona Radzimirska
 

Wróć