Start > Aktualności

Informacja na temat kwoty stanowiącej odpłatność za usługi opiekuncze w roku 2011

W związku z Uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVI/322/2010 z dnia 29 września 2010 roku., w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.Kwota stanowiąca podstawę odpłatności klienta wynosi:
10,21zł - za godzinę usługi bytowej
11.41zł - za godzinę usługi pielęgnacyjnej

 

Wróć