Gminny Dzień Wolontariatu

W dniu 17 grudnia 2010 roku świętowaliśmy Gminny Dzień Wolontariusza.
Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi – Pani Ewa Dymura, Wójt Gminy Michałowice - Pan Krzysztof Grabka oraz Kierownik GOPS Gminy Michałowice – Pani Iwona Radzimirska.Na spotkanie, które odbyło się w szkole w Nowej Wsi przybyło blisko 50 zaproszonych gości w tym radni: Pan Paweł Kordys, Pani Anna Kamińska, Pan Eugeniusz Hanc oraz Pan Przemysław Majtyka.

 
W spotkaniu uczestniczyło także 20 wolontariuszy, którzy na co dzień są zaangażowani do pomocy w imprezach organizowanych przez GOPS, opiekę nad dziećmi na świetlicach szkolnych, udzielanie korepetycji, oraz opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi.
Podczas uroczystości Kierownik GOPS Gminy Michałowice - Pani Iwona Radzimirska oraz Wójt Gminy Michałowice – Pan Krzysztof Grabka podziękowali wolontariuszom za poświęcony czas, zaangażowanie, serdeczność i wytrwałość w pomaganiu innym. Wolontariusze w dowód uznania za niezwykłą życzliwość, dobroć i wrażliwość na drugiego człowieka otrzymali podziękowania w formie dyplomów oraz drobne upominki.


 
W trakcje spotkania wolontariusze Pani Aleksandra Wiśniewska i Marta Kądzielska oraz przedstawiciele szkolnego koła wolontariatu w Nowej Wsi podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy woluntarystycznej.

        


 
Miłą niespodzianką dla zebranych gości był koncert w wykonaniu zespołu „Itenno”, który został nagrodzony gromkimi brawami.

 Po części oficjalnej, dla przybyłych na spotkanie gości przygotowano poczęstunek. Podczas spotkania wolontariusze mieli możliwość lepszego poznania się oraz wymiany doświadczeń nie tylko między sobą, ale również z pozostałymi uczestnikami spotkania.

Więcej...

w dniu 24 grudnia 2010 ośrodek będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2010 ośrodek będzie nieczynny.
Życzymy dobrych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

Więcej...

Baśniowe Mikołajki z Teatrem

  Dnia 4 grudnia 2010 roku na sali sportowej w Ośrodku Rehabilitacji Olimpijczyków i Paraolimpijczyków w Michałowicach miało miejsce niecodzienne spotkanie. Dzieci z Gminy Michałowice miały okazję spotkać się ze Św. Mikołajem.Zabawa została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice i skierowana była dla dzieci z rodzin objetych pomocą oraz dzieci niepełnosprawnych.Dzieci miały zapewnioną masę atrakcji. Cała zabawa rozpoczęła się spektaklem pantomimy " Czarodziejski prezent skrzata" w wykonaniu Teatru Kubika.Nie zabrakło również innych atrakcji takich jak: malowanie twarzyrewelacyjnych zabaw chustą KlanzaDzieci mogły spotkać się ze skrzatem na szczudłach, który wyczarowywał z plastycznych balonów śmieszne figuryNajwiększą atrakcją dla dzieci było spotkanie ze Św. Mikołajem  Nie zabrako konkursów z nagrodami a na zakończenie zabawy Św. Mikołaj wręczył każdemu dziecku podarunek. W ramach " Mikołajkowej Niespodzianki 2010" zapewniono 2 godzinną wspólną zabawę. Dzieci otrzymały upominki zapewnione przez Stowarzyszenie K40. Dzięki pomocy Pani Aliny Pachury i rodziców dzieci II klasy Szkoły Podstawowej w Michałowicach goście mogli poczęstować się pysznymi ciastami domowej roboty a dzięki darom od sponsorów oprócz ciast na stole zagościły ciastka, napoje, chipsy oraz wiele innych przysmaków.

Zaangażowani w organizację Mikołajkowej Niespodzianki 2010

1. Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi
2. Stowarzyszenie K40
3. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich
4. Pani Alina Pachura wraz z rodzicami klasy II Szkoły Podstawowej w Michałowicach
5. Wolontariusze GOPS
6.Pani Izabela Bielecka- psycholog
7. Frito Lay
8. XL Promotion Dariusz Michalak
9."Cukierki reklamowe" Konstancja Dołęga-Dołęgowska Krówki Milanowskie
10. Centrum Ogrodnicze "Twój ogród"
11.Carletti Pruszków
12. ASMET
13. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
14. Molasy-Dołęgowska Katarzyna Sklep Spozywczy
15. Bakoma
16. ŁUKSZA Sp. j.
 

Więcej...

Jubileusz XX-lecia

10 listopada 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice obchodził Jubileusz XX - lecia. Była to okazja do wspomnień i podsumowania dotychczasowych działań oraz podziękowania za trud włożony w rozwój Ośrodka.

Historia

W dniu 27 kwietnia 1990 roku Gminna Rada Narodowa  w Michałowicach podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Na podstawie uchwały w dniu 02 maja 1990 roku Naczelnik Gminy Stanisław Krupiński wydał zarządzenie powołujące do życia ośrodek pomocy społecznej. Tym zarządzeniem został nadany statut ośrodka. Pierwsza siedziba ośrodka została zlokalizowana w Regułach przy ul. Wiejskiej następnie w Urzędzie Gminy Michałowice a od 1991 roku w budynku przedszkola w Nowej Wsi przy ul, Głównej 52a gdzie znajduje się do chwili obecnej. Pierwotnie ośrodek otrzymał do dyspozycji 3 pomieszczenia, które wcześniej stanowiły lokal mieszkaniowy.

Następnie dzięki uprzejmości dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi Pani Ewy Dymury w 1998 roku na pomieszczenia biurowe zaadoptowano pralnię przedszkola, w której obecnie jest pokój księgowości a pomieszczenia piwniczne przekształcono na świetlicę ośrodka. W lutym 2009 roku na potrzeby ośrodka zaadoptowano kolejne pomieszczenia piwniczne gdzie obecnie mieści się sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Działalność

Do podstawowych zadań Ośrodka należy realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Jednakże na przestrzeni lat ośrodkowi zaczęto przekazywać do realizacji szereg odrębnych ustaw i tak:
w 2001 roku - ustawa o dodatkach mieszkaniowych                                    w 2004 roku - ustawa o świadczeniach rodzinnych.                                    w 2005 roku - ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej                                                   
w 2005 roku weszła w życie ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                            
w 2008 roku - ustawa o pomocy dla osób uprawnionych do alimentów.

Zlecenie każdego nowego zadania powodowało podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych ( t..j. wyszkolenie kadry, zmiany struktury organizacyjnej, doposażenie ośrodka).
W 2005 roku ośrodek przystąpił do 2 letniego cyklu szkoleniowego „Ośrodek pomocy jako CAL„ którego celem było nabycie wiedzy
i umiejętności. „Jak skutecznie rozwiązać problemy społeczne
z wykorzystaniem aktywności osób i środowiska”.

Istotą metody CAL jest korzystanie z potencjału tkwiącego w osobach i środowisku, dlatego też ośrodek otworzył się na współpracę
z instytucjami samorządowymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi jak również nie formalnymi grupami, udzielając szeroko rozumianego wsparcia.
Wysiłek ośrodka został uwieńczony
w 2007 roku „Certyfikatem Jakości Centrum Aktywności Lokalnej”.
Doświadczenia  z wdrażania pracy środowiskowej metodą „CAL” zostały dołączone do grona "dobrych praktych" i opublikowane w książce pt. „Ośrodek Pomocy i Aktywności Społecznej, - renesans pracy środowiskowej” jest to praca zbiorowa pod redakcją Pana Pawła Jordana oraz w książce „Partnerstwa Lokalne dla Rozwoju społecznego – Doświadczenia z Mazowsza” Pana Zbigniewa Wejcman. Ukazał się również artykuł pt „Modelu Centrum Aktywności Lokalnej razem dla siebie i innych” w piśmie społecznym „Możliwości” oraz w kwartalniku „Problemy Społeczne”. Ośrodek przyjmował także wizytę studyjną pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z małopolski oraz prezentowaliśmy nasze projekty na Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych w dniu 28 października 2010 roku.

Od 2008r. Ośrodek realizuje projekt „Aktywnie do rozwoju” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w latach 2008 – 2010 uczestniczyło 31 osób, zrealizowano 2 programy aktywności lokalnej i 16 kontraktów.

Lista osób wyróżnionych przez Wójta Gminy Michałowice i
 
Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice 10 listopada 2010 r

Wyróżnieni pracownicy obecnie zatrudnieni:

Iwona Radzimirska – kierownik GOPS

Urszula Gwardys – główna księgowa

Jolanta Nowak – inspektor GOPS

Urszula Ciechomska – inspektor ds. księgowych

Daniela Tomczak – radca prawny

Renata Feder-Schab – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Katarzyna Wróblewska – główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych

Edyta Żaczkiewicz – koordynator - starszy specjalista pracy socjalnej

Joanna Książkiewicz – pracownik socjalny

Katarzyna Dąbek – specjalista pracy socjalnej

Magdalena Kwiatkowska – pracownik socjalny na zastępstwo

Marek Adamiak – pracownik socjalny

Ewa Zalewska – pracownik socjalny

Joanna Zarazińska-Józefowicz – pracownik socjalny

Wyróżnieni pracownicy wcześniej pracujacy w GOPS

Barbara Kucharska

Mirosława Dziadkiewicz

Alfreda Gruszczyńska

Małgorzata Koniecka

Jolanta Jachna

Magdalena Żurawska

Paweł Kordys

Lista osób oraz organizacji wyróżnionych przez GOPS w dniu

10 listopada 2010r.

Krzysztof Grabka – wójt gminy Michałowice

Radni gminy Michałowice z przewodniczącym Rady Gminy Sławomirem Walendowskim

Anna Jankowska – skarbnik gminy Michałowice

Zofia Idzikiewicz – sekretarz gminy Michałowice

Antonina Płodzik – główna księgowa gminy Michałowice

Irena Lipińska – pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych

Piotr Ziembiński – komendant Komisariatu Policji w Regułach

Andrzej Olęcki – dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach

Małgorzata Głodowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

Ewa Dymura – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi

Jadwiga Jodłowska – przewodnicząca Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Grażyna Grabka – sołtys Opaczy Kolonii

Marian Bośka – sołtys Nowej Wsi

Stowarzyszenie K-40

Stowarzyszenie BORIS

Stowarzyszenie CAL

Jerzy Pokropek – prezes Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowej Wsi
Towarzstwo Olimpijczyków Polskich

Jadwiga Bazga – przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów nr w Nowej Wsi

Felicja Ćwilichowska – przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr w Komorowie

Katarzyna Molasa-Dołęgowska

Jerzy Łuksza

Jarosław Pych

Maria Dapińska

Alina Pachura

Dariusz Michalak

Grzegorz Jastrzębski
Od lewej: p. Katarzyna Wróblewska, p. Edyta Żaczkiewicz oraz Kierownik GOPS p. Iwona Radzimirska


Od lewej: Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – p. Barbara Kucharska (kierownik GOPS w latach 1990-1999) Pracownik GOPS – p. Edyta Żaczkiewicz, Kierownik GOPS – p. Iwona Radzimirska oraz Wójt Gminy Michałowice – p. Krzysztof Grabka


Od lewej: p. Edyta Żaczkiewicz, Kierownik GOPS – p. Iwona Radzimirska i Z-ca przewodniczącego Rady Gminy Michałowice p. Paweł Zacny


p. Jadwiga Bazga Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Nowej Wsi


Uczestnicy spotkania

Więcej...

Zakończenie projektu "Aktywnie do rozwoju"

 Dnia 6 listopada b.r. odbyło się spotkanie integracyjne kończące projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju”. W spotkaniu wzięło udział 16 beneficjentów projektu oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Michałowice – Sławomir Walendowski, Sekretarz Urzędu Gminy - Zofia Idzikiewicz, Skarbnik Urzędu Gminy – Anna Jankowska, Główny księgowy GOPS – Urszula Gwardys oraz Inspektor ds. księgowych w GOPS – Urszula Ciechomska.
W spotkaniu brali udział trenerzy firmy Quercus Optima i personel zaangażowany w realizację projektu. Uczestnicy projektu otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz upominki. Spotkanie było także okazją do podjęcia dyskusji na temat zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz konsekwentnego postępowania i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
  
        Wystawa prac wykonanych w trakcie warsztatów w ramach PAL
  
Zaproszeni goście                                         Uczestnicy spotkania

Prezentacja zdjęć z warsztatów realizowanych w ramach
PAL prowadzone przez uczestników projektu

Podziękowanie  za wsparcie realizowanego projektu złożone na ręce Przewodniczącego Rady Gminy

Podziękowania dla koordynatora projektu - Ewy Zalewskiej
            
Wręczenie dyplomów uczestnictwa w programie

Więcej...