Spotkanie z hortiterapią

W dniu 29 marca 2019r. o godzinie 10 w siedzibie Dziennego Domu Senior+ w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d odbędzie się spotkanie z Hortiterapią na temat "Ogrodów terapeutycznych dla seniorów" spotkanie poprowadzi Pani Dr inż. Monika Latkowska-pracownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydz. Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Więcej...

Przewietrz apteczkę

"Przewietrz apteczkę" to tytuł spotkania edukacyjnego, które w środę, 20 marca, odbyło się w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Komorowie. Spotkanie, którego celem było uświadomienie pacjentom, że bezpieczne i racjonalne przyjmowanie leków jest niezwykle ważne

Więcej...

W DOMU SENIOR+

Od połowy lutego seniorzy naszej Gminy mogą korzystac z usług Dziennego Domu Senior+ w Komorowie

Więcej...

Zrozumieć starość -poradnik

Fundacja Zaczyn przygotowała i udostępniła w wersji elektronicznej Poradnik dla Rodzin i opiekunów osób w podeszłym wieku „Zrozumieć Starość”

Więcej...

poszukujemy wychowawcy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia dziennego -Klub Świetliki prowadzonym w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Więcej...